Z
 |\ |\ |\                    Z
 | || | |/             .,.,    z
 |/ |/ |\            ((((())  z
                ((('_  _`) '
  _______________________  ((G| |-| |)   ___________________
               (((` - 4 -,
                .((\.:~:     .--------------.
   The product        __.| `"'.__   | \       |
              .''  `---'  `.  | .       :
   of hard work     /        `  |  `-.__________)
             |       ~    | :       :
   for many many    |           | : |
             |  _        |   |  [ ##  :
   hours is...      \  `--.    ____| ,  oo_______.'
              `_  ( \) _____/   `--___
   delayed do rana    | `--) ) `-.  `---  ( - a:f -
              |  '///` | `-.
              |   | | |  `-.
              |   | | |    `-.
              |   | |\ |
              |   | | \|
               `-. | | |
                `-| '


Czy kiedykolwiek wrocimy? Nie wiadomo...